Zvanje po završetku studija

Studij se organizira kao tehnički studij s mogućnošću izbora jednog od šest odsjeka:

Grafičko inžinjerstvo i dizajn
Arhitektura
Građevina
Inžinjerska informatika
Sigurnost i zaštita na radu
Tekstilno inžinjerstvo i dizajn

Trajanje studija:

Dodiplomski studij traje 3 godine – 6 semestara -180 ECTS bodova
Diplomski studij traje dvije godine – 4 semestra -120 ECTS bodova
Diplomski studij  u trajanju od jedne godine – 2 semestra – 60 ECTS bodova
Doktorski studij traje 3 godine – 6 semestara -180 ECTS bodova

 

Stjecanje zvanja nakon završenog studija prema usmjerenjima:

Grafičko inžinjerstvo i dizajn 3+2
Nakon završenog prvog cilusa studija u trajanju od tri godine stječe se zvanje Bachelor – inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna.
Nakon završenog drugog cilusa stiče se akademska titula i zvanje magistar/master – diplomirani inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna.

Arhitektura 3+2
Nakon završenog prvog cilusa studija u trajanju od tri godine stječe se zvanje Bachelor – inžinjer arhitekture.
Nakon završenog drugog cilusa stječe se akademska titula i zvanje magistar/master – diplomirani inžinjer arhitekture.

Građevina 3+2
Nakon završenog prvog cilusa studija u trajanju od tri godine stječe se zvanje Bachelor – inžinjer građevine.
Nakon završenog drugog cilusa stječe se akademska titula i zvanje magistar/master – diplomirani inžinjer građevine.

Inžinjerska informatika 3+2
Nakon završenog prvog cilusa studija u trajanju od tri godine stječe se zvanje Bachelor – inžinjer informacionih tehnologija.
Nakon završenog drugog cilusa stječe se akademska titula i zvanje magistar/master – diplomirani inžinjer informacionih tehnologija.

Sigurnost i zaštita na radu 3+2
Nakon završenog prvog cilusa studija u trajanju od tri godine stječe se zvanje Bachelor – inžinjer sigurnosti i zaštite na radu.
Nakon završenog drugog cilusa stječe se akademska titula i zvanje magistar/master – diplomirani inžinjer sigurnosti i zaštite na radu.

Tekstilno inžinjerstvo i dizajn 3+2
Nakon završenog prvog cilusa studija u trajanju od tri godine stječe se zvanje Bachelor – inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna.
Nakon završenog drugog cilusa stječe se akademska titula i zvanje magistar/master –diplomirani inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna.