Zvanje po završetku studija

Studij se organizuje kao tehnički studij s mogućnošću izbora jednog od šest odsjeka:

 • Grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Arhitektura
 • Građevina
 • Inženjerska informatika
 • Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara
 • Tekstilno inženjerstvo i dizajn

 

Trajanje studija:

Diplomski studij traje 3 godine – 6 semestara – 180 ECTS bodova

Dodiplomski studij traje 4 godine – 8 semestara – 240 ECTS bodova

Diplomski studij traje dvije godine – 4 semestra – 120 ECTS bodova

Diplomski studij u trajanju od jedne godine – 2 semestra – 60 ECTS bodova

Doktorski studij traje 3 godine – 6 semestara – 180 ECTS bodova

 

Prvi (I) ciklus – dodiplomski studij – Koncept studija  3+2+3  i  4+1+3

Nakon završenog I (prvog) cikusa studenti stiču (u zavisnosti od studijskog programa za koji su se opredijelili) sljedeća zvanja:

 • bakalaureat / bachelor / inžinjer arhitekture
 • bakalaureat / bachelor / inžinjer građevine
 • bakalaureat / bachelor / inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
 • bakalaureat / bachelor / inžinjer informacionih tehnologija
 • bakalaureat / bachelor / inžinjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara
 • bakalaureat / bachelor / inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna

 

Drugi (II) ciklus – diplomski/magistarski studij – Koncept 3+2+3  i  4+1+3

Drugi ciklus studija traje 1 (jednu) ili 2 (dvije) godine nakon čega kandidat stiče zvanje magistra sa naznakom uže naučne oblasti:

 • magistar/diplomirani inžinjer arhitekture
 • magistar/diplomirani inžinjer građevine (sa naznakom uže naučne oblasti)
 • magistar/diplomirani inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
 • magistar/diplomirani inžinjer informacionih tehnologija
 • magistar/diplomirani inžinjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara
 • magistar/diplomirani inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna

 

Treći (III) ciklus – doktorski studij

Po okončanju III ciklusa doktorskog studija na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku te dostizanja ukupno 180 ECTS bodova, odbranivši pri tome doktorsku disertaciju, svi studenti koji su odabrali područje tehničkih nauka stiču akademski stepen:

 • Doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture
 • Doktor tehničkih nauka iz oblasti građevine
 • Doktor tehničkih nauka iz oblasti grafičke tehnologije
 • Doktor tehničkih nauka iz oblasti inžinjerske informatike
 • Doktor tehničkih nauka iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara
 • Doktor tehničkih nauka iz oblasti tekstilne tehnologije