Kontakt

Selma Šeta

Koordinator za međunarodnu saradnju

e-mail: international.fts.unt@gmail.com
tel: +387 30 540 875

mob: +387 61 700 226

Aleja konzula 5, 72270 Travnik