Članovi parlamenta 2017-07-12T13:12:14+00:00

Članovi parlamenta

Predsjednik Studentskog parlamenta Fakulteta za tehničke studije:

–          Kenit Čakić, III godina | CV – pdf

Zamjenik predsjednika Studentskog parlamenta Fakulteta za tehničke studije:

–          Berina Selimović, III godina | CV – pdf

Zapisničar na sastancima Studentskog parlamenta Fakulteta za tehničke studije:

–          Melisa Zahirović, I godina | CV – pdf

Predstavnici Fakulteta za tehničke studije u Studentskom parlamentu Univerziteta u Travniku su:

–          Kenit Čakić

–          Berina Selimović

Zamjenici predstavnika Fakulteta za tehničke studije u Studentskom parlamentu Univerziteta u Travniku su:

–          Melisa Zahirović

–          Ermina Hajdić | CV – pdf

 

Studentski parlament Fakulteta za tehničke studije čine: 

Ivan Kafadar
Mirsad Sijamija
Nikolina Vuleta
Nesiba Atić
Ana Grabovac
Perica Pejazić
Emin Pihura
Benjamin Hrnjić
Ermil Horozović
Aiša Halimović
Amina Begovac
Ajla Cicvara
Maida Mehić
Hasan Hasanić
Boris Marković
Zerina Gaši
Ilhana Subašić
Ermina Hajdić
Melisa Zahirović
Amir Hadžišehić
Kemal Grabus
Azra Rekanović
Berina Selimović
Kenit Čakić
Ermina Hajdić
Anesa Abadžić
Matea Franjić
Din Drljević
Zerina Gaši