Troškovi školarine

S obzirom na specifičnost Fakulteta za tehničke studije kao tehničkog fakulteta koji podrazumjeva realizaciju nastave u posebnim uslovima i sa posebnom opremom bitno je napomenuti da na formiranje visine cijene školovanja utiču mnogi faktori od kojih su tri najbitnija:

  • Angažovanje profesora i eksperata iz susjednih zemalja: Hrvatska,Srbija, Slovenija,
  • Korištenje kompjuterske tehnologije i opreme za realizaciju vježbi koja je specifična za oblast tehničkih djelatnosti,
  • Održavanje redovnih vježbi iz procesa nastave u centrima gdje postoji odgovarajuća laboratorijsko – institutna oprema.

Studentima se daje mogućnost plaćanja školarine na rate utvrđene prema otplatnom planu ili plaćanje u jednom uznosi uz mogućnost odobrenja popusta od  10%. Sa svakim studentom se zaključuje Ugovor na početku akademske godine.

Cjenovnik usluga