Troškovi školarine

Cijena školovanja i mogućnosti plaćanja

S obzirom na specifičnost Fakulteta za tehničke studije kao tehničkog fakulteta koji podrazumjeva realizaciju nastave u posebnim uslovima i sa posebnom opremom bitno je napomenuti da na formiranje visine cijene školovanja utiču mnogi faktori od kojih su tri najbitnija:

Angažovanje profesora i eksperata iz susjednih zemalja: Hrvatska,Srbija, Slovenija,
Korištenje kompjuterske tehnologije i opreme za realizaciju vježbi koja je specifična za oblast tehničkih djelatnosti.
Održavanje redovnih vježbi iz procesa nastave u centrima gdje postoji odgovarajuća laboratorijsko – institutna oprema.

Visina školarine za studente iz Bosne i Hercegovine iznosi 3900,00 KM.

Mogućnosti plaćanja:

Plaćanje u jednom iznosu – odobrava se popust od 10%.
Plaćanje u tri rate.
Kreditiranjem preko banke.
Sa svakim studentom se zaključuje Ugovor na početku akademske godine.

Visina školarine za studente iz drugih zemalja govornog područja različitog od bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika je 4000,00 EURA.