Studentska asocijacija 2017-06-16T11:19:38+00:00

Studentska asocijacija

 

Na osnovu Rješenja broj: 03-05-17/2013 od 19.04.2013. godine donesenog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, u registar udruženja koje vodi navedeno Ministarstvo izvršen je upis Udruženja studenata Fakulteta za tehničke studije pod nazivom ASOCIJACIJA STUDENATA FAKULTETA ZA TEHNIČKE STUDIJE sa sjedištem u Travniku na adresi – Aleja konzula br. 5. Skraćeni naziv Udruženja je ASFTS.

Ciljevi i zadaci Udruženja su:

1. Zaštita prava, interesa i dostojanstva studenata,

2. Saradnja i povezivanje studenata Fakulteta za tehničke studije sa studentima drugih fakulteta u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna i šire, na naučnom, obrazovnom, kulturnom, društvenom i sportskom planu,

3. Organizacija kulturnih i sportskih aktivnosti članova Udruženja,

4. Organizacija okruglih stolova i konferencija iz oblasti iz kojih se realiziraju studijski programi na koje su studenti upisani,

5. Ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu kao i ostvarivanje drugih zajedničkih interesa članova Udruženja u skladu sa osnivačkim aktom i Statutom Udruženja,

6. Bavljenje privrednom djelatnošću u skladu sa članom 4. Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine FBiH 45/02).

Lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje Udruženja je student treće godine studija Kenit Čakić, predsjednik Udruženja.