Dokumenti za upis

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na preuzeti na WEB stranici Fakulteta ili na Fakultetu kandidati obavezno prilažu:

  1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi 2.
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Uvjerenje o državljanstvu
  4. Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm 5
  5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
  6. Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
  7. Diplomu o završenom I ciklusu studija (za upis na II ciklus studija)
  8. Diplomu o završenom II ciklusu studija (za upis na III ciklus studija)
  9. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
  10. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju