Dokumenti za upis

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na preuzeti na WEB stranici Fakulteta ili na Fakultetu kandidati obavezno prilažu:

 1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
 5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 6. Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
 7. Diplomu  o završenom I ciklusu studija (za upis na II ciklus studija)
 8. Uvjerenje o položenim ispitima I ciklusa ili Dodatak diplomi-Supllement(za upis na II ciklus studija)
 9. Diplomu o završenom II ciklusu studija (za upis na III ciklus studija)
 10. Uvjerenje o položenim ispitima II ciklusa studija ili Dodatak diplomi-Supllement (za upis na III ciklus studija)
 11. CV za upis na II i III ciklus studija
 12. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
 13. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju