Uslovi upisa na studij

Na dodiplomski studij Fakulteta za tehničke studije mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajuće četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje (gimnazija, srednja ekonomska, srednja tehnička škola i škola primijenjene umjetnosti) te zadovoljile uvjete informativnog razgovora koji je usmjeren na opće obrazovanje i sklonosti prema predmetnom studiju.

Na dvogodišnji diplomski/magistarski studij mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajući dodiplomski studij i stekle najmanje 180 ECTS bodova. Diplomski/magistarski i doktorski studij na fakultetu Univerziteta u Travniku logično se nastavlja na dodiplomski studij, ali mu mogu pristupiti i studenti drugih struka sa odgovarajućim predznanjima uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita.

Na jednogodišnji diplomski/magistarski studij mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajući dodiplomski studij i stekle najmanje 240 ECTS bodova ili su stekle diplomu visokoškolske ustanove prije uvođenja Bolonjskog procesa.

Odgovarajućim dodiplomskim studijem smatra se:

a) dodiplomski studij Fakulteta tehničkih studija Univerziteta u Travniku

b) dodiplomski studij drugih tehničkih fakulteta

c) dodiplomski studij drugih visokih sveučilišta zavisno o programskom sadržaju

Uslovi za upis pod b) i c) su polaganje razlike ispita. Izbor razlike ispita za svakog pojedinog kandidata u zavisnosti od završenog dodiplomskog studija i stečenim kompetencijama određuje Vijeće studija.

Državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani koji su stekli srednje, odnosno više stručno obrazovanje u drugim zemljama, prije prijave na konkurs za upis na studij potrebno je da izvrše nostrifikaciju/ekvivalenciju stečenih svjedodžbi i diploma.