Međunarodna saradnja

Potpisani Ugovori i Sporazumi sa visokoškolskim ustanovama i institutima:
– Grafički fakultet u Kiseljaku – Grafički fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu;
– Grafički fakultet u Kiseljaku – Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu;
– Grafički fakultet u Kiseljaku – Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu;
– Grafički fakultet u Kiseljaku – Veleučilište u Varaždinu;
– Grafički fakultet u Kiseljaku – Tehnološko-metalurški fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu;
– Grafički fakultet u Kiseljaku – Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica, Univerzitet u Zenici.

– Fakultet za tehničke studije u Travniku – The Institute of Geophysics and Engineering seismology after A. Nazarov of NAS RA

Potpisani sporazumi sa privrednim subjektima:
– Grafički fakultet u Kiseljaku – Grafičko dioničko društvo “Polet” Vogošća, Sarajevo;
– Fakultet za tehničke studije – Multimedijaprint d.o.o. Nova Bila, Travnik;
– Fakultet za tehničke studije – Mukić Komerc d.o.o., Jajce.

Potpisani sporazumi sa ustanovama za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa:
– Grafički fakultet u Kiseljaku – Muzej grada Zenice.