Zašto upisati studij Tekstilnog inžinjerstva i dizajna na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku

Ukoliko ste kreativni i zanima vas kako postati dizajner i konstruktor u pogonima  za proizvodnju odjeće i obuće, studij Tekstilnog inžinjerstva i dizajna je pravi odabir za vas. Sve brži razvoj novih tehnologija koje omogućavaju bržu, kvalitetniju i jeftiniju proizvodnju tekstila i odjeće te zahtjevniji plasman tekstilnih proizvoda na tržištu podrazumijeva temeljno poznavanje novih tehnologija.  Svaki tekstilni proizvod je spoj kreativnosti i tehnike, pa je od ideje do realizacije nekog  tekstilnog proizvoda potrebno sudjelovanje tekstilnih tehnologa i dizajnera koji su podjednako važni u oblikovanju proizvoda.

Stoga, studirati  Tekstilno inžinjerstvo i dizajn na Fakultetu za tehničke studije znači da ćete se, kao student, upoznati sa:

 • Tekstilnim materijalima
 • Procesima proizvodnje odjeće
 • Konstrukcijom odjeće
 • Strukturom i dizajnom tkanina
 • Automatizacijom u tekstilnoj industriji
 • Doradom tekstilnog materijala
 • Modnim dizajnom
 • Projektovanjem odjeće

Kao student na ovom studijskom programu moći ćete iskoristiti prednosti koje definitivno nema niti jedan fakultet u regionu:

 • Obuka od prve godine studija u tri vlastita specijalizirana pogona za tekstilno inžinjerstvo i dizajn koji su opremljeni sa najnovijim mašinama i opremama koji se nalaze u sklopu Fakulteta,
 • Imati mogućnost zaposlenja poslije fakulteta kao i mogućnost modela Studiranje uz rad na fakultetu
 • Učestvovanje u radionicama i dizajniranje kreacija koje se svake godine prezentuju u sklopu Međunarodnog simpozija za Tekstilno inžinjerstvo i dizajn Timod.
 • Obavljati određene dijelove praktične nastave u sklopu stručne prakse u privrednim subjektima s kojima Fakultet ima potpisan Ugovor o suradnji,
 • Svake godine sudjelovati u stručnim posjetama pojedinim tekstilnim firmama u Bosni i Hercegovini,
 • Mogućnost rada na radnim mjestima konstruktora, tehnologa i dizajnera u pogonima za proizvodnju odjeće i obuće, nastavnika i saradnika u školama i na fakultetima, kao i javnim medijima, modnim i reklamnim agencijama, trgovačkim i drugim firmama.

Kao student na Fakulteta za tehničke studije, iskusit ćete:

 • Maksimalnu posvećenost akademskog osoblja
 • Dostupnost asistenata i profesora
 • Dostupnost ljubaznog osoblja Studentske i pravne službe
 • Pristup materijalima sa predavanja online – na „DL – sistemu“
 • Studij po TOP modelu studiranja: Teorija, Obuka, Praksa
 • Mogućnost razmjene studenata
 • Mogućnost učešća na domaćim i regionalnim seminarima i konferencijama
 • Nastavni proces u savremeno opremljenim prostorijama
 • Mogućnost obavljanja stručne prakse u partnerskim firmama
 • Mogućnost ostvarivanja prava na stipendiju