Na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku 23.2.2018. godine održan je drugi po redu workshop u okviru aktivnosti Mreže studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije. Tema workshopa bila je ”Kako pobijediti tremu i strah od javnog nastupa?”, a predavač je bila viša asistentica na Edukacijskom fakultetu – mr. Irmela Mujkić.

Na uvodnom dijelu worshopa riječ je bila o strahovima, kako nastaju i zbog čega se javljaju. Poseban naglasak bio je na strahu od javnog nastupa, kako se pripremiti za javni nastup, te kako pobijediti tremu i strah od javnog nastupa.

Zatim je uslijedila radionica u kojoj su prisutni uzeli učešće, a njihov zadatak bio je da na listu papira napišu zbog čega se kod njih javlja strah od javnog nastupa i nacrtaju na drugom listu papira neki predmet ili osobinu koja ih opisuje, tj. karakteriše. Nakon toga studenti su imali priliku da pojedinačno predstave ono što su napisali i objasne značenje predmeta ili osobine koju su nacrtali. Kroz izlaganje studenata asistentica je posmatrala njihov stavi prisutnost treme tokom izlaganja, odnosno javnog nastupa. Potom je ukazala na najčešće stavove koje proizvode trema i nesigurnost, te ukazala na faktore koji su ključni za uspješan javni nastup.

Prema riječima studenata workshop je bio jako uspješanjer su dobili korisne smjernice koje će im pomoći u prevladavanju straha od javnog nastupa.