Ko se (ne)brine za naše radno okruženje, tema je webinara održanog petog dana online sedmice otvorenih vrata Fakulteta za tehničke studije, a u sklopu aktivnosti smjera Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara. Predavači, stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti bili su prof. dr. Miliša Todorović, profesor na Fakultetu za tehničke studije UNT i mr. Mirsad Lisičić, viši asistent na Fakultetu za tehničke studije UNT.

Tokom webinara pratioci su imali priliku upoznati se sa osnovama zaštite i s neposrednim i značajnim rizicima u radu. Uvaženi profesor Todorović, govorio je o sigurnom okruženju i na čemu to počinje sistem zaštite na radu te koja su to prava radnika. Prezentirani su i statistički podaci kao i zakonska regulativa kojom je obuhvaćeno ovo područje. Kroz svoje izlaganje mr. Lisičič dao je i historijski osvrt o razvoju oblasti zaštite od požara ističući i načela sigurnosnog djelovanja.

Zaštita na radu sastavni je dio radnog procesa i osnovni uslov produktivnosti rada. Stoga, potrebno je da budemo svjesni uloge i značaja kako zaštite na radu, tako i zaštite od požara, zaključili su predavači webinara.