Poštovani diplomanti i magistranti,

Obavještavamo Vas da se ranije planirani termin za podjelu diploma pomjera zbog corona virusa koji je pogodio administraciju Fakulteta. Određen je novi termin prema kojem se diplome mogu preuzeti na Fakultetu od ponedjeljka, 07.12.2020. godine. Protokol, koji podrazumjeva predhodnu najavu kako bi obezbjedili poštivanje epidemioloških mjera i zaštitu zdravlja svih nas, ostaje isti kako je objavljeno na linkuhttps://fts.ba/nova/obavijest-za-protokol-dodjele-diploma a koji smo vam dostavili i putem e-maila.

Sve informacije možete dobiti pozivom na službeni brojtelefona +38761 484 440 ili putem email-a: mirela.abidovic.fts@gmail.com. Kontakt osoba je mr.sci.Mirela AbidovićSalkica.  

Želimo Vam da budete dobro i zdravo i zahvaljujemo se na Vašem razumjevanju!

MENAGMENT FAKULTETA