Nakon teške bolesti u 76.godini života u Mostaru preminuo je prof.dr.sci.Hamid Drljević, redovni profesor našeg Fakulteta i dugogodišnji nosilac matematičkog obrazovanja Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Prof.Drljević bio je vrhunski stručnjak za matematičku analizu, diferencijalne jednačine i statistiku i vjerovatnoću. Objavio je brojne naučne i stručne radove u eminetnim svjetskim bazama, a svoje preddoktorske studije završio je u Atini pod mentorstvom prof.dr. T.M. Rassias-a; dok je doktorske studije završio na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

 

Hvala mu za sve što je učinio za studente, kolege, struku i nauku.

 

Neka mu je vječni rahmet!