Tekstilno inžinjerstvo i dizajn

 

Studijski program Tekstilno inžinjerstvo i dizajn Fakulteta za tehničke studije ima za zadaću osposobljavati kadrove tekstilne struke, a prema nastavnim planovima i programima usklađenim sa Bolonjskom deklaracijom i sukladno Zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine te drugim zakonskim aktima koji regulišu ovu djelatnost.

 

Studij Tekstilnog inžinjerstva i dizajna, kada su u pitanju dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa može se s potpunim referencama osloniti tekstilne visokoškolske obrazovne ustanove u BiH. Zbog toga je usmjeren na primjenu iskustava fakulteta iz BiH, kao i zemalja u okruženju. Ovaj studijski program pripada naučnom području tehničkih nauka i u potpunosti odgovara i nadopunjuje trenutni sadržaj studijskih programa na Fakultetu za tehničke studije.

 

Od svog osnivanja, Fakultet za tehničke studije je koncipiran prema Bolonjskom sistemu primjenjujući model studiranja po konceptu 3+2 i 4+1. (tri ili četiri godine – prvi ciklus studiranja i dvije ili jedna godina – drugi ciklus studiranja). Primjena temeljnih ciljeva Bolonjske deklaracije u potpunosti je ostvarena na Fakultetu za tehničke studije i sistem studiranja je prilagođen studentima,poštujući zakonotisti primjene i okvire akademske zajednice u kojoj se nalazi Fakultet za tehničke studije.

 

Studij završava obaveznom stručnom praksom i odbranom završnog rada što je regulisano određenim Pravilnicima za obavljanje stručne prakse i odbranom završnog rada. U tom dijelu predviđeno je da se određeni dijelovi praktične nastave odvijaju u saradnji sa različitim subjektima sukladno od mogućnosti istih te s obzirom na mogućnost kvalitetne organizacije provedbe nastave. Mogući partneri su brojne druge slične institucije i veliki privredni sustavi, kako poduzetnički, tako i proizvodni i administrativni.

 

S obzirom da potreba za stručnjacima iz oblasti tekstilnog inžinjerstva i dizajna potekla od strane vladajućih struktura, predstavnika lokoalne zajednice, privrednog i društvenog okruženja općine Travnik, te s obzirom na činjenicu da veoma je mali broj nezaposlenih inžinjera tekstilnog inžinjerstva ili ih uopće nema, ovim studijskim programom je osmišljen profil kadra tekstilnog inžinjerstva i dizajna u jednu oblast kojeg na tržištu rada nema jer kao takav studijski program nije postajao kao jedna cjelina. Mnogi privredni subjekti izražavaju trajni interes za obrazovanjem visokoškolskog stepena, te s tim i za saradnju sa visokoškolskom ustanovom koja će se baviti obrazovanjem kadrova.

 

Osim naprijed navedenih subjekata, Fakultet će ostvariti kontakt i određenu saradnju i sa ostalim privrednim subjektima koji iskažu interes za saradnju kao i sa drugim institucijama sa istim namjerama. Svi kolegiji studija otvoreni su za upis i studentima s drugih visoko obrazovnih ustanova. Studenti fakulteta mogu određen broj ECTS bodova steći i na drugim visokim učilištima sukladno Pravilniku studija, dogovoru sa voditeljem studija ili smjera te sa mentorom. Ovisno o programskim sadržajima, studenti mogu slušati pojedine kolegije na nekim drugim Visokim učilištima.

 

Student unutar sistema ima mogućnost prezentirati do tada učinjeno, te neki semestar ili čak čitavu godinu studirati na nekom drugom visokom učilištu, položiti određene kolegije, prenijeti ECTS te nastaviti studij na matičnom fakultetu. Diplomski i postdiplomski doktorski studij na fakultetu Univerziteta u Travniku logično se nastavlja na dodiplomski studij, ali mu mogu pristupiti i studenti drugih struka sa odgovarajućim predznanjima uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita. Izbor i broj diferencijalnih ispita ovisno o programskom sadržaju i svakom pojedinom kandidatu određuje Vijeće studija.

 

Nositelj studija i izvođač studija je Univerzitet u Travniku – Fakultet za tehničke studije.

 

Trajanje studija je izvedeno u skladu s Bolonjskim procesima:
• I ciklus studija – dodiplomski studij – (6 semestara) (8 semestara) – 180 ili 240 ECTS bodova
• II ciklus studija – diplomski/magistarski studij – 4 semestra – 120 ECTS bodova

• II ciklus studija – diplomski/magistarski studij – 2 semestra – 60 ECTS bodova
• III ciklus studija – doktorski studij – 6 semestara – 180 ECTS bodova

 

Stjecanje zvanja nakon završenog studija (studij 3+2) (studij 4+1):

  • Završetkom prvog ciklusa i ostavrenih 180 ili 240 ECTS kredita, studenti stječu zvanje bachelor / inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna.
  • Završetkom drugog ciklusa i ostavrenih 120 ili 60 ECTS kredita što uz I ciklus studija iznosi 300 ECTS kredita, studenti stječu zvanje magistar / diplomirani inžinjer tekstilnog inžinjerstva i dizajna.

 

Na dodiplomski studij Tekstilnog inžinjerstva i dizajna mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajuće četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te zadovoljile uslove prijemnog postupka u skladu sa odredbama konkursa za upis koji Univerzitet u Travniku objavljuje u javnim glasilima. Prijemni postupak se organizira kroz individualni informativni intervju sa kandidatima usmjeren na opće obrazovanje i sklonosti prema odabranom studijskom programu.

 

Dodiplomski studij tekstilnog inžinjerstva i dizajna osposobljava studente za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti tekstilnog inžinjerstva i dizajna u oblasti tekstilne industrije i njenim korisnicima. Studenti se na ovom studiju osposobljavaju se za upravljanje i rukovođenje kako u oblasti tehničko – tehnoloških procesa i njihove primjene tako i ublasti menadžmenta tekstilnog inžinjerstva i dizajna u okviru kojeg mogu djelovati samostalno na tržištu rada i plasirati proizvodne kapacitete i rezultate tekstilne proizvodnje. Uz stečena znanja i vještine uključujići i znanja iz oblasti projektovanja i dizajna tekstila i odjeće, ovaj studijski program omogućava obrazovanje u prostoru menadžmenta u oblasti tekstilne industrije, koja ima svoje specifičnosti i za koje su potrebne kompetencije koje nudi studijski program jer posjeduje sadržaje koji se izučavaju u okviru pojedinih predmeta i oblasti na oba ciklusa studija.

 

Raspored ECTS kredita:
Zajednički predmeti – predmeti za prvu godinu studija 60
Obavezni smjerski predmeti 78
Izborni smjerski predmeti 32
Stručna praksa i završni rad 10
UKUPNO: 180