Obavještavamo diplomante i magistrante Fakulteta za tehničke studije  da će svečana ceremonija dodjele diploma biti održana u subotu 26.10.2019. godine u Campusu Univerziteta u Travniku prema sljedećem protokolu:

11:00 – okupljanje diplomanata, magistranata  i fotografisanje

12:00-14:00  – svečana ceremonija dodjele diploma 

14:15  – koktel 

 

Svi studenti dužni su uplatiti po 150,00 KM za izradu diplome najkasnije do 22.10.2019.  

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Studentsku službu na broj telefona: 030 540 876.