Želiš studirati Arhitekturu?

Klikni na link  https://fts.ba/nova/arhitektura/ i informiši o studijskom smjeru, nastavnom procesu, predmetima, stručnoj praksi i kroz galeriju fotografija se upoznaj sa aktivnostima naših studenata!