Ako izaberete studij na Fakultetu za tehničke studije, izabrali ste mjesto na kojem je student uvijek na prvom mjestu!

Zadovoljstvo studenata je naš krajnji cilj, te su u tom pravcu usmjereni svi naši resursi. Ukupno zadovoljstvo studijem čini mnogo različitih faktora među kojima su kvalitet nastavnog procesa, stručnost nastavnog osoblja, fizički resursi, komunikacija nastavnog i administrativnog osoblja sa studentima, vannastavne aktivnosti kao i ostale aktivnosti koje čine da se student osjeća dijelom institucije.

Da li smo do sada uspijevali u svom nastojanju, saznajte od naših studenata!

Na linku https://fts.ba/nova/iskustva-nasih-studenata/ pogledajte i poslušajte  iskustva naših studenata.