Studijski program Sigurnost i zaštita na radu i zaštita od požara pruža mogućnost sticanja osnovnih znanja iz tehničkih nauka kao i znanja inžinjera sigurnosti i zaštite na radu, odnosno zaštite od požara. Temeljna svrha ovog studijskog programa se bazira na osposobljavanju studenata za kretivnu i samostalnu primjenu odgovarajućih metodologija i zakonske regulative pri rješavanju konkretnih tehničkih zadataka na poslovima iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara. Značajno je naglasiti jedinstvenost programa koji objedinjuje studij Sigurnosti i zaštite na radu i studij Zaštite od požara čija primjena obuhvata širok spektar aplikacije.

Kao student Sigurnosti i zaštita na radu i zaštita od požara upoznat ćete se sa;

 • Stručnim i specijaliziranim znanjima iz oblasti Sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara;
 • Tehničkom i zakonskom regulativom pri rješavanju konkretnih tehničkih zadataka iz navedene oblasti;
 • Sigurnosnim sistemima i kontrolom sigurnošću;
 • Zaštitnim mjerama i zaštiti pri upotrebi mašina, uređaja i alata;
 • Projektovanjem sistema zaštite od požara;
 • Održavanjem tehničkih sistema zaštite;
 • Novim informacionim sistemima sigurnosti i zaštite.

Kao student na FTS, iskusit ćete:

 • Maksimalnu posvećenost akademskog osoblja
 • Dostupnost asistenata 24/7
 • Dostupnost ljubaznog osoblja Studentske službe 24/7
 • Pristup materijalima sa predavanja online – na „DL – sistemu“
 • Studij po TOP modelu studiranja: Teorija, Obuka, Praksa
 • Mogućnost razmjene studenata
 • Mogućnost učešća na domaćim i regionalnim seminarima i konferencijama
 • Nastavni proces u savremeno opremljenim prostorijama
 • Mogućnost obavljanja stručne prakse u partnerskim firmama.