U utorak, 12.11.2021. u 20h, održat će se prvi sastanak Vijeća studenata FTS sa sljedećim dnevnim redom:

  • Usvajanje godišnjeg plana i programa
  • Podjela aktivnostii
  • Razno

Studenti koji su odabrani kao predstavnici dobit će pristupne podatke za Zoom sastanak.

Radujemo se početku rada i aktivnostima koje su pred nama!