Obavještavamo studente da će se sastanak sa voditeljicom nastavnog procesa doc.dr.Amrom Tuzović održati prema sljedećem rasporedu:

Subota,16.03.2019. godine u 13.30-III i IV godina studija

Subota, 16.03.2019.godine u 14.30-I godina studija-Vanredni studenti

Srijeda, 20.03.2019.godine u 13.30-I godina studija-Redovni studenti

Subota, 23.03.2019. godine u 13.00-I i II godina, II ciklus studija

Subota, 23.03.2019. godine u 13.30-II godina studija

Na sastanku će biti razmatrana pitanja iz nastavnog procesa kao i prijedlozi i  sugestije studenata.