Pozivamo sve studente Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije da prisustvuju
sastanku ASEFT i ASFTS. Sastanak će se održati 06.12.2018 godine sa početkom u 12:30h u
multimedijalnoj sali na VI nivou.

Dnevni red sastanka:

1. Plan rada za decembar;
2. Humanitarna akcija – pomoć migrantima;
3. Posjeta Multiplex kinu  “Ekran” Zenica;
4. Apsolventske ekskurzije;
5. Ostala pitanja.