Zadovoljstvo je obavijestiti sve studente, zaposlene i saradnike da je Fakultetu za tehničke studije i ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta u Travniku, obnovljena akreditacija sa rokom važenja od pet godina, kojom se potvrđuje standard kvaliteta rada visokoškolske ustanove.

Komisija za ocjenu i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova u postupku institucionalne akreditacije Univerziteta, vršila je provjeru ispunjenosti zahtjeva standarda i kriterijuma. Fakultet za tehničke studije, zajedno sa ostalim organizacionim jedinicama, ispunio je svih deset kriterijuma, od kojih je osam ocijenjeno potpuno ispunjenim, a dva kriterijuma znatno ispunjenim.

Politika osiguranja kvaliteta – potpuno ispunjen
Izrada i odobravanje programa – potpuno ispunjen
Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta – potpuno ispunjen
Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificaranje – potpuno ispunjen
Nastavno osoblje – potpuno ispunjen
Resursi za učenje i podrška studentima – potpuno ispunjen
Upravljanje informacijama – znatno ispunjen
Informisanje javnosti – znatno ispunjen
Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa – potpuno ispunjen
Periodično vanjsko osiguranje kvaliteta – potpuno ispunjen
Univerzitet u Travniku je nakon privremene akreditacije, akreditovan 2016. godine i upisan u Registar visokoškolskih ustanova koji se vodi u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Od devet kriterijuma koji su ocjenjivani u procesu akreditacije, osam je ocijenjeno potpuno ispunjenim, a jedan znatno ispunjen. S obzirom na izuzetan uspjeh postignut prilikom akreditacije 2016. godine, ne iznenađuju izvrsne ocjene tokom obnove akreditacije. U procesu obnove akreditacije pokrenutom 2020. godine Univerzitet je dobio pozitivno mišljenje o akreditaciji od strane petočlane Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji ocjenjuju i obavljaju reviziju kvaliteta te daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove. Komisija se prilikom posjete u okviru postupka institucionalne akreditacije sastala sa predstavnicima rukovodstva Univerziteta i organizacionih jedinica, prodekanima, akademskim osobljem, studentima svih ciklusa, administrativno-tehničkim osobljem, predstavnicima privrede i prakse te alumni studentima Univerziteta. Nakon niza provedenih aktivnosti i procedura, Komisija je sačinila izvještaj kojim se utvrđuje da Univerzitet u Travniku ispunjava zahtjeve standarda i kvaliteta za izdavanje rješenja o akreditaciji. Akreditacija Univerziteta je osigurala da diplome Fakulteta za tehničke studije i dalje budu prepoznate i priznate u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

Ponosni smo što su kvalitet rada Fakulteta za tehničke studije i ostalih organizacionh jedinica Univerziteta u Travniku, po drugi put prepoznali Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i imenovana komisija stručnjaka.

U narednom periodu nastavljamo vrijedno raditi kako bi svojim studentima pružili najbolje uslove za sticanje znanja.