Projekt Teacher: Seminar u Bihaću – prvi dan

13.11. 2017. – (Bihać – prvi dan)

U sklopu ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – mr. Irmela Mujkić, mr. Amela Bajrić, mr. Jasmin Hrnjić i Selma Šeta, dipl. iur. borave u Bihaću na seminaru pod nazivom „Transverzalne kompetencije u profesionalnom razvoju odgajatelja“ zajedno sa ostalim predstavnicima univerziteta partnera. Prvi dan seminara, koji su vodili predstavnici Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije, uspješno je završen kroz sesije koje su se odnosile na definisanje i značaj transverzalnih kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja i razmjenu iskustava među partnerima.

2017-11-14T10:24:08+00:00 Novembar 14th, 2017|Vijesti FRONT|0 Comments