Projekat TEACHER: Seminar u Mostaru – prvi dan

29.11. 2017. (Mostar – prvi dan seminara)

U okviru ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – prof. ddr. Tarik Obralić, doc. dr. Nermin Mulaosmanović, mr. sci. Dženan Kos i mr. Irmela Mujkić borave na Sveučilištu u Mostaru i učestvuju na didaktičko/metodičkom seminaru. Pored predstavnika Edukacijskog fakulteta seminaru prisustvuju i ostali predstavnici partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine.

Prvi dan seminara koji su vodili predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke uspješno je realiziran kroz interaktivne radionice koje se odnose na konkretan didaktičko-metodički pristup u radu sa djecom predškolskog uzrasta. Cilj interaktivnih radionica je razvijanje i nadogradnja kompetencija neophodnih za unapređenja rada i pristupa u predškolskom obrazovanju.

 

2017-12-01T10:51:57+00:00 Novembar 30th, 2017|Vijesti FRONT|0 Comments