Prijava ispita za zimski semestar akademske 2021/2022. godine je u periodu od 05.01. do 17.01.2022. godine. Studenti prijave mogu popuniti u navedenom periodu na Studentskoj službi od 08.30-16.00 osim nedjelje.
Studenti koji ne prijave ispite u navedenom roku i ne izmire finansijske obaveze prema otplatnom planu, neće moći pristupiti ispitnim rokovima. Studenti koji nisu u mogućnosti da u navedenom periodu ispite prijave lično u Studentskoj službi obavezni su o tome informisati Studentsku službu. Više informacija studenti mogu dobiti kontaktom na broj telefona 030 540 876 ili na e-mail studentskasluzba.fts@eftfts.edu.ba
Molimo studente da redovno prate rubriku RASPORED gdje su objavaljeni termini ispita.