Zakonske odredbe predviđaju da svi privredni subjekti, ustanove i druge institucije trebaju imati uspostavljene sisteme sigurnosti i zaštite na radu i od požara, a čije poslove rukovođenja mogu obavljati isključivo inženjeri iz ove oblasti. Svrha zaštite na radu jste da stvara sigurne radne uslove u kojima bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i  umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako do nezgode na radu ipak dođe. Provođenjem zaštite na radu nastoji spriječiti bilo koja bolest ili ozljeda na radu, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

Tokom studiranja naši studenti se usmjeravaju na praktičnu nastavu koja ih osposobljava i priprema za izazovno radno okruženje. 

Studij na smjeru Sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požara osposobljava studente za profesionalni rad u različitim firmama, organizacijama i ustanovama društvenog i privatnog sektora koje zahtijevaju inžinjere u polju sigurnosti i zaštite na radu.

Studenti se na ovom studiju osposobljavaju se za primjenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti inžinjerstva zaštite na radu i rješavanje problema sigurnosti u firmama, organizacijama, ustanovama i ostalim potrebnim korisnicima, za upravljanje i rukovođenje sistemima sigurnosti i zaštite na radu kako u oblasti tehničko – tehnoloških procesa tako i u oblasti menadžmenta. Isto tako, studenti se osposobljavaju za rad u firmama i organizacijama koje se bave sistemima sigurnosti i zaštite na radu, ali i u prostoru menadžmenta u oblasti sigurnosti i zaštite na radu, koji ima svoje specifičnosti i za koje su potrebne kompetencije koje nudi studijski program jer posjeduje sadržaje koji se izučavaju u okviru pojedinih predmeta i oblasti

 Više o ovoj temi pogledajte webinar koji su organizovali naši profesori.
👉 https://bit.ly/2XYSNEs

Dodatne informacije o studijskom smjeru, nastavnom planu i programu te ostalim aktivnostima pogledajte na:

👉 https://bit.ly/3fJaPlb