Osnovana „Mreža studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku“

„Mrežu studenata“ EFT i FTS osnovao je menadžment Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije sa ciljem razvijanja studentskih karijera kroz realizaciju različitih projekata koji studentima omogućavaju proširivanje  znanja i  sticanje novih iskustava te usavršavanje u pojedinim oblastima.  U prethodnom periodu formirano je rukovodstvo mreže, definirana vizija i misija, te oformljeni timovi od kojih je svaki tim zadužen za određeni dio poslova. Tako su  u okviru mreže, između ostalih, formirani timovi za područje IT-a, dizajna, istraživački tim, PR tim, ING tim… Uslijed velikog broja projekata koje studenti realiziraju u toku godine ukazala se potreba za  osmišljavanjem online platforme sa ciljem efikasnije i brže komunikacije između članova Mreže.

 Prema uputama menadžmena oba fakulteta, studenti su kreirali online menagement platformu  koja im omogućava da u svakom trenutku i na svakom mjestu budu u toku sa aktivnostima na pojedinim projektima koji se realiziraju. Predsjednica „Mreže studenata“, Šejla Smajić, studentica IV godine na smjeru Pedagogija i psihologija istaknula je značaj nove platforme i njenih prednosti u smislu centraliziranja informacija i brzine reagiranja u situacijama kada je potrebna pomoć kolega, a bez potrebe organiziranja sastanaka. „Platforma nam omogućava da smo u stalnom kontaktu sa našim  članovima, da ažuriranjem projektnih aktivnosti u svakom trenutku znamo u kojoj fazi realizacije je svaki pojedinačni projekat, koji je naredni korak, te koji su rokovi za izvršavanje aktivnosti. Često nam se dešavalo da usljed obaveza koje imamo prema nastavnom procesu nismo bili u mogućnosti prisistvovati sastancima na kojima su prezentirane bitne informacije i zadaci i samim tim je realizacija tekla puno sporije. Ovom platformom smo, bez potrebe za fizičkim prisustvom, u toku sa svim  aktivnostima i našim konkretnim  zadacima. Veliku zahvalnost dugujemo menadžmentu fakulteta koji nesebično podupiru naš rad, kao i našim asistentima-mentorima koji svoja znanja i iskustva svakodnevno prenose na nas studente. Uz njihovu pomoć smo do sada realizirali brojne projekte, a nadamo se da će pokretanje nove platforme naše projekte unaprijediti i ostaviti prostor za kreiranje i realizaciju novih ideja. Ovim putem bih pozvala sve studente koji su zainteresirani za rad u Mreži da se pridruže timu koji je u domenu njihovih interesovanja te na taj način sebi daju priliku za usvajanje novih i  druženje sa vršnjacima kako na našim fakultetima tako i u aktivnostima koje se realiziraju u saradnji sa brojnim nevladinim organizacijama i fakultetima u  BIH, okruženju  i zemljama Evropske unije.“

„Kvalitet studija i zadovoljstvo studenata su dvije najbitnije vodilje na kojima baziramo svoje poslovanje. Tu smo da studentima pružimo najkvalitetnije uslove kako bi se oni razvijali kao ličnosti i kao profesionalci u svojim oblastima. Formiranje „Mreže studenata“ je samo još jedna u nizu  aktivnosti koja se realizira u skladu sa TOP modelom studiranja koji se implementira na našim fakultetima. Zadovoljstvo naših studenata je naveća motivacija za sve nas i menadžment oba fakulteta se trudi da u skladu sa njihovim interesima uvijek bude na raspolaganju za nove  ideje i projekte naših studenata. Također, kroz rad Mreže dajemo doprinos studentskim karijerama koje su jako bitne u profesionlanoj orjentaciji studenat, a radom u mreži najbolim studentima omogućit ćemo izgradnju karijere kroz dodatne edukacije, rad na njihovim vještinama i kompetencijama kako bi svi ishodi njihovog učenja vodili ka stvaranju kvalitetnog budućeg kadra naše akademske zajednice. Mi brinemo za budućnost naših studenata ulaganjem u sadašnjost očekujući rezultate koji će biti vidljivi, transparentni i korisni ne samo za nas nego i za budućnost cjele akademske zajednice BIH. “ – kazala je doc.dr. Amra Tuzović, menadžerica Odbora za kvalitet Univerziteta u Travniku.

2017-12-20T14:08:40+00:00 Decembar 20th, 2017|Aktuelno - Događaji|0 Comments