Na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku 25. juna 2019. godine održan je sastanak proširenog Odbora Asocijacije papirne i grafičke industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Fakultet za tehničke studije od početka svog osnivanja sarađuje s Vanjskotrgovinskom komorom BiH, te sudjeluje u radu Asocijacije papirne i grafičke industrije. U prostorijama Fakulteta, upriličen je sastanak proširenog Odbora Asocijacije. Po samom dolasku, prisutni članovi Asocijacije, vlasnici i direktori grafičkih kuća, u organiziranom obilasku, vidjeli su nastavne i proizvodne kapacitete u sklopu poslovnog okruženja Fakulteta.

Radni dio sastanka vodili su Jasmin Muminović, predsjednik Asocijacije i Selma Bašagić, sekretar Asocijacije. O stvaranju poslovne klime za saradnju Fakulteta za tehničke studije s privrednim subjektima prezentirala je doc. dr. Amra Tuzović, menadžerica za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja Univerziteta u Travniku. Prijedlog organiziranja srednjeg stručnog obrazovanja predočili su prisutni profesori iz Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije iz Sarajeva. Svi prisutni su sudjelovali u razradi navedenih tema.