Svjetski dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 3. decembra svake godine. Cilj obilježavanja ovoga dana je razumijevanje problema invaliditeta i podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj je postavljen od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, a usvojen je od UN 1982. godine. Ovaj dan je prilika da se skrene pažnja na probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom.