Studenti su obavezni izvršiti prijavu teme za izradu završnog rada tokom trajanja ljetnog semestra.
Obrazac za prijavu teme se nalazi u sklopu rubrike FAKULTET, Dokumenti i uputstva-Obrasci.

( https://fts.ba/nova/dokumenti-i-uputstva/obrasci/)
Nakon dogovora sa mentorom studenti su obavezni dostaviti ispunjen zahtjev na e-mail Studentske službe :

studentskasluzba.fts@eftfts.edu.ba

Predložene teme od strane predmetnih nastavnika studenti mogu pronaći u rubrici Teme za završne radove, koja se nalazi u sklopu Oglasne ploče.

https://fts.ba/nova/wp-content/uploads/2022/04/Teme-Zavrsni-radovi-2021-2022.pdf

Također , studenti mogu individualno sa predmetnim nastavnicima dogovoriti temu za izradu rada, te istu obavezno prijaviti slanjem popunjenog obrasca na mail Studentske službe.

Nakon odobrenja teme od strane dekana student će biti obaviješten da je tema odobrena i da može pristupiti izradi rada.

Rad nakon odobrenja mentora poslati na uvid u Pravnu sluzbu na mail :

pravnasluzba.fts@eftfts.edu.ba
Samo radovi koje odobri mentor, a potom i Pravna služba cjelokupnu proceduru bit će prihvaćeni.
Prvi termini za odbrane radova predviđeni su u drugoj polovini mjeseca jula .

Studenti koji polože sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvrše ostale obaveze prema Fakultetu, potrebno je da najkasnije do 10.07.2022. godine dostave 4 primjerka ukoričenih radova i 4 CD-a sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu, a kako bi ušli u proceduru za odbranu rada u prvim terminima.

Krajnji rok za odbrane Zavrsnih radova je 30.09.2022. godine. Studenti koji ne izvrše odbranu do 30.09.2022.godine obavezni su obnoviti završnu godinu studija u akademskoj 2022/2023 godini.

Napomena:
Završni radovi trebaju biti izrađeni prema uputstvu za izradu završnog rada. U suprotnom radovi će biti vraćeni na korekciju. Uputstva se nalaze na stranici Fakulteta u rubrici FAKULTET-Dokumenti i uputstva-Uputstva.

( https://fts.ba/nova/dokumenti-i-uputstva/uputstva/)