Studenti završne godine drugog ciklusa studija u konsultaciji sa predmetnim nastavnikom-potencijalnim mentorom, trebaju preuzeti obrasce za prijavu teme magistarskog rada.

 Nakon što prijava bude kompletirana, istu je potrebno dostaviti u Pravnu službu Fakulteta, potpisanu u dva primjerka, kako bi procedura od prijave do odbrane magistarskog rada mogla odpočeti na vrijeme.

 U prilogu ovog obavještenja nalazi se formular za prijavu teme magistarskog rada. Studenti koji svoje prijave ne podnesu na vrijeme, najkasnije do sredine mjeseca maja, neće biti u mogućnosti pristupiti izradi i odbrani magistarskog rada u julskim terminima predviđenim za odbrane. Za sve dodatne informacije obratite se u Pravnu službu na mail lemes.f@hotmail.com i enisa.brljak@gmail.com

Obrazac za prijavu teme magistarskog rada