Ovogodišnja svečana ceremonija podjele diploma zbog pandemije COVID – 19 neće biti održana na način kako smo to do sada radili.
Svoje diplome svršeni studenti, diplomanti i magistranti, moći će preuzeti u zgradi fakulteta počev od 16.11.2020 godine. Način organizacije bit će propisan protokolom koji će biti objavljen najkasnije do 05.11.2020. godine na web stranici fakulteta. 
Uplatu za diplomu u iznosu od 150,00 KM treba izvršiti na račun fakulteta :
SberBank: 1406 0511 200 10281
, a priznanicu kao dokaz o uplati dostaviti na fakultet prilikom preuzimanja diplome.
Placanje je potrebno izvrsiti do 30.10.2020. godine. 
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati studentsku službu +387 30 540 – 876 ili na  e-mail fakulteta: info@fts.ba