Ovogodišnja svečana ceremonija dodjele diploma zbog pandemije COVID – 19 neće biti održana na Fakultetu,  kao što je to bio običaj i tradicija predhodnih godina, a koji je narušen pandemijom.
 
Svoje diplome svršeni studenti, diplomanti i magistranti, moći će preuzeti u Studentskoj službi od 20.12.2021 godine u terminu od 08.30-16.00 sati  svakim danom osim nedjelje.
Prilikom dolaska na fakultet potrebno je pridržavati se epidemioloških mjera koje podrazumijevaju obavezno nošenje maske i držanje distance.
 
Uplatu za diplomu u iznosu od 150,00 KM treba izvršiti na žiro račun fakulteta :
SberBank: 1406 0511 200 10281
 
Priznanicu kao dokaz o uplati dostaviti na fakultet prilikom preuzimanja diplome.

Plaćanje je potrebno izvršiti do 10.12.2021. godine.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati studentsku službu +387 30 540 – 876 ili na  e-mail fakulteta: info@fts.ba