Obavještavamo studente da je biblioteka Fakulteta za tehničke studije počela sa radom.

Radno vrijeme biblioteke je ponedjeljak, srijeda i subota od 8:30 do 16:00.