Obavještavamo studente koji su diplomirali i magistrirali do 01.08.2018.godine, da će svečana promocija dodjele diploma biti održana u subotu,  29.09.2018. godine u zgradi Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku. O tačnoj satnici i protokolu ceremonije diplomanti i magistranti bit će blagovremeno obaviješteni.

Obaveza diplomanata i magistranata je da izvrše uplatu u iznosu od 150 KM  na  žiro-račun Fakulteta broj 1406051120010281 SberBank. Krajni rok za uplatu navedenog iznosa je petak, 21.09.2018.godine.

Studenti koji ne izvrše uplatu do navedenog roka neće biti na spisku za izradu diploma, te će biti primorani sačekati promociju u narednoj akademskoj godini.