Novo izdanje Pravopisa bosanskoga jezika autora prof. dr. Senahida Halilovića izašlo je iz štampe. Prvo je izdanje Pravopisa objavljeno 1996. godine da bi nakon dvadeset i dvije godine kasnije javnosti dostupno drugo, znatno izmijenjeno i dopunjeno izdanje.

U nastavku pročitajte predgovor iz kojeg ćete saznati po čemu se novo izdanje Pravopisa razlikuje od ranijeg.

„Bosanskohercegovačku jezičku stvarnost odlikuju gramatičke i leksičke višestrukosti. Stoga su zadržane brojne pravopisne dvostrukosti, bez obzira na to koliko su se pojedini dubleti uvriježili u praksi, šta je preovlađujuća norma, a šta rijetkost. Pravopisna pravila osavremenjena su i usklađena s utemeljenim prijedlozima koje je u protekle dvije decenije davala stručna javnost. Proširen je i korpus iz koga su izabrani primjeri koji potkrepljuju pravopisna pravila. Primjeri su uzimani iz razgovornoga, administrativnog, publicističkog i naučnog stila, iz raznorodnih prevedenih djela, a najviše iz bosanskohercegovačke književnosti. Ovo izdanje dopunjeno je i novim dionicama. Tako poglavlje o pravopisnim znacima sadrži i pravila koja se odnose na bjelinu; poglavlju o
skraćenicama dodat je obiman Rječnik skraćenica; u posebnim poglavljima data su pravila o pisanju simbola te o navođenju podataka o izvorima. Rječnik vlastitih imena odvojen je od Pravopisnoga rječnika. Umnogome je osavremenjen i sadržaj Pravopisnoga rječnika. Danas bolje stojimo s rječnicima bosanskoga jezika, tako da se pravopis ne mora baviti i izborom riječi, pa su izostavljene riječi zanimljive samo sa stajališta leksičke norme, a dopisane
brojne riječi i njihovi oblici u vezi s čijim pisanjem ima dvojbi.“ (prof. dr. Senahid Halilović)

Osim knjige dostupna je i mobilna aplikacija Pravopisa.