Najavljujemo: Aktivnosti u okviru projekta Inclusion – Radionice za nastavno osoblje

Izazovi inkluzivnog procesa učenja i poučavanja koje zahtijeva reforma Europskog obrazovanja nalažu jednaka prava za različite i manjinske grupe učenika/studenata. U skladu s tim, a u sklopu projekta Inclusion u okviru programa Erasmus+, na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku bit će održane radionice za nastavno i nenastavno osoblje planirane u dva bloka. Prvi blok radionica održat će se 12.decembra, a drugi 15.decembra 2018. godine. Bitno je napomenuti da se radionice u decembru paralelno održavaju kako u Bosni i Hercegovini na Edukacijskom fakultetu u Travniku, partnerskom Univerzitetu u Tuzli, tako i u Republici Armeniji na Yerevan State Academy Of Fine Arts (YSAFA) koji su nosioci ovog projekta i Američkom Univerzitetu u Armeniji. Naš stručni tim pobrinuo se dati dodatni doprinos radionicama te kreirao poseban blok radionica za studente zbog kojih je, u konačnici, ovaj projekat i kreiran. Cilj radionica je što kvalitetnije pripremiti nastavno i nenastavno osoblje, te studente za sve izazove koje implementacija ovog projekta nosi.

2018-12-06T10:24:00+00:00 Decembar 6th, 2018|Vijesti - FRONT, Vijesti FRONT|0 Comments