Najava: Obilježavanje dana broja π i rođendana Einsteina

Svakog 14.3. obilježava se dan broja π i rođendan Alberta Einsteina, to je veliki dan za matematiku, kao i sve druge nauke. Ove godine taj dan će biti obilježen i na Edukacijskom fakuletu i Fakultetu za tehničke studije, kroz razne aktivnosti, kao što su prezentacije važnosti dana broja π i rođendana Alberta Einsteina, takmičenje ko zna više decimala broja π, ocjenjivanje najljepšeg i najukusnijeg kolača sa oznakom broja π, transformacije u Alberta E, itd.

Organizaciju predvodi Klub matematičara EFT i FTS, zajedno sa Mrežom studenata naša dva Fakulteta, a učešće su uzeli i učenici MSŠ „Travnik“ u Travniku, što organizaciju čini kvalitetnijom i energičnijom, te budi svijest o važnosti matematike.

2018-03-10T08:44:26+00:00 Mart 10th, 2018|Vijesti FRONT|0 Comments