Obavještavamo sve kandidate zainteresirane za studij na Fakultetu za tehničke studije da je objavljen konkurs za upis studenata u akademsku 2019./2020. godinu.Konkurs za upis studenata FTS

Tekst konkursa nalazi se u prilogu.