Inžinjerska informatika - Nastavni proces

Termini ispita

U toku su redovni ispitni rokovi za sve studijske godine. Termini ispita mogu se pogledati u rubrici “Raspored” na oglasnoj ploči fakulteta.  

Prijava završnih radova

U toku je prijava završnih radova. Studenti se mogu konsultovati s mentorima – predmetnim profesorima kako bi izvršili prijavu do 11.07.2017. Više informacija na Oglasnoj ploči fakulteta i linku.