INCLUSION: Pripreme za otvaranje INCLUSION OFFICE

Danas, 13.11.2017. godine na Edukacijskom Fakultetu i Fakultetu za Tehničke studije počele su pripreme za otvaranje “Inclusion Office” koji ima za cilj prikupljanje, sistematizaciju podataka studenata koji pripadaju ranjivim i slabo zastupljenim kategorijama u skladu sa Erasmus + projektom INCLUSION, sa ciljem pružanja informacija i osnaživanja kvalitete njihovog procesa studiranja unutar Univerziteta, kao i promocije Inclusion tematike i razvoja planova za provođenje SD strategija. 

2017-11-14T10:21:47+00:00 Novembar 14th, 2017|Vijesti FRONT|0 Comments