INCLUSION: Aktivnosti drugog dana treninga u Belgiji

Aktivnosti drugog dana Erasmus+ projekta “INCLUSION” protekle su u kreativnim radionicama “mape puta” u kreiranju institucionalnih vodića, procedura, master planova i strategija kao finalih rezultata projakta. Nakon toga, svaki od Univerziteta predstavljao je svoje izazove i prilike, te su se razmjenjivale ideje i smjernice za poboljšanje. Finalizacija rada bila je prepuštena kooridnatorima koji su predstavili važne događaje i rokove koji se trebaju slijediti prema projektu. Naš tim, kao lider radnog paketa 6 “Disseminacija”, zajedno sa Američkim Univerzitetom u Armeniji, je predstavio dosadašnji rad u cilju promocije projekta prema zemljama.

Slijedeće najavljeno jeste važna studijska posjeta u Belgiji početkom marta 2018. godine, kao i velika konferencija u Travniku koja ima za cilj predstavljanje draft verzije dokumenata za promicanje pristupa, sudjelovanje i završetak studija za studente iz slabije zastupljenih kategorija.

Naš tim se vratio zadovoljan, nadahnut kvalitetom i kreativnošću rada, sa novim idejama u širenju aktivnosti za nastavak projekta.

2017-11-14T10:19:32+00:00 Novembar 14th, 2017|Vijesti FRONT|0 Comments