Una Čardžić

 • Diplomirana grafička dizajnerica
 • 2011. godine završila dodiplomski studij Grafičkog dizajna na Grafičkom fakultetu u Kiseljaku (sadašnji Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku) sa  završnim radom o propagandi i fotografiji, pod nazivom Socijalna fotografija u grafičkom dizajnu.
 • U okviru fakulteta učestvovala na raznim takmičenjima, simpozijumima, radionicama, u regionu i u BiH.
 • Učestvovala je u raznim takmičenjima fotografije, dizajna, eseja… Godine 2010. učestvuje i ulazi u uži izbor OSCE fotopriče i eseja o Bosni i Hercegovini, sa temom “Postajemo monstrumi” i “Lista čekanja (na život)”.
 • Godine 2014. odlazi u Barcelonu, u Estudio Nomada, školu u kojoj sprema izložbu i dopunjuje svoje znanje i tehnike rada.
 • U julu 2014. godine pravi svoju prvu izložbu u Barceloni, koja je posvećena stradanju ljudi, medijima i ljudima kao promatračima. Izložba je bila antiratnog sadržaja, a materijal koji je koristila bio je već postojeća propaganda.
 • U julu 2016. organizira izložbu skulptura pasa “Lutalice” u okviru Festivala ulične umjetnosti u Sarajevu ilažući skulpture od žice.
 • Kao grafička dizajnerica i komunikologinja, Una nastoji napredovati i na poslovnom planu – do sada je radila za Avaz roto press, Magistrat izdanja, press sluzbu za odnose sa javnošću Kliničkog centra, itd.

Damir Balić

 • Sarajevski karikaturista, ilustrator i animator. 
 • Po zanimanju je grafički inžinjer, a radi u produkcijskoj kući Marletti kao ilustrator i animator.
 • 2011. godine završio dodiplomski studij Grafičkog dizajna na Grafičkom fakultetu u Kiseljaku (sadašnji Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku) sa  završnim radom na temu Holografski medij.
 • 2015. samostalna izložba pod nazivom „Jedna tura karikatura“ u prostorijama galerije Collegium Artisticum u Sarajevu

Jasmir Smailbegović

 • 2015. godine završio dodiplomski studij Grafičkog inženjerstva i dizajna na Fakultetu za tehničke studije sa završnim radom na temu Redizajn ambalaže fabrike duhana “Sarajevo”
 • kao uspješan student, već na  III godini angažiran kao demonstrator u nastavnom procesu
 • Upisom na magistarski studij 2015. Godine dobio je ponudu poslovnog angažmana da radi kao dizajner u Absolute Group, partnerskoj firmi Fakulteta i brendu No1. 
 • Vrlo uspješno koristi stečeno znanje i priliku za usavršavanje, a sve to prenosi studentima kao saradnik u nastavnom procesu na smjeru Grafičkog inžinjerstva i dizajna

Aldin Obućina

 • 2011. godine završio dodiplomski studij Grafičkog inženjerstva na Fakultetu za tehničke studije sa završnim radom na temu Papir kao osnovni materijal za grafičku djelatnost i kao tehnički materijal
 • 2013. godine završio diplomski studij Grafičkog inženjerstva na Fakultetu za tehničke i stekao akademsku titulu i zvanje magistar/diplomirani inžinjer grafičkih tehnologija
 • Na  putu akademske karijere angažiran je kao uspješan predavač i saradnik u nastavnom procesu te radi kao viši asistent na Fakultetu
 • Trenutno na Doktorskom studiju.

Zoran Kafadar

 • Student I godine studija Grafičkog inženjerstva i dizajna
 • Sudjeluje u svim vannastavnim aktivnostima
 • Uporedo sa studijem, radi na poslovima digitalne štampe i organizacije u Absolute Group, partnerskoj firmi Fakulteta
 • Daje primjer drugim studentima da oni koji žele mogu i u toku studija biti zapaženi i dobiti priliku za napredovanje u usavršavanje.

Zašto upisati studij Grafičkog inžinjerstva i dizajna na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku

Ukoliko ste kreativni i zanima vas kako oblikovati funkcionalan grafički proizvod koji će istovremeno biti privlačan, studij Grafičkog inžinjerstva idizajna je pravi odabir za vas. Proizvodi grafičke tehnologije su svuda oko nas. Grafička industrija oblikuje vizualni svijetu kojem živimo. Knjige, novine, časopisi, računi, ambalaža, papirnati novac ili bankovne kartice…sve su to proizvodi kojima grafička tehnologija i dizajn daju prepoznatljivost. Svaki je grafički proizvod spoj kreativnosti i tehnike, pa je od ideje do realizacije nekog grafičkog proizvoda potrebno sudjelovanje grafičkih tehnologa i dizajnera koji su podjednako važni u oblikovanju proizvoda.

Stoga, studirati Grafičko inžinjerstvo i dizajn na na Fakultetu za tehničke studije znači da ćete se, kao student, upoznati sa:

 • Grafičkom pripremom i računalnim aplikacijama,
 • Dizajnom savremenih medija, grafičkih, multimedijalnih i informatičkih komunikacija,
 • Grafičkim i novim materijalima u grafičkoj industriji,
 • Proizvodnim procesom štampe
 • Grafičkom doradom i ambalažom,
 • Multimedijom, oblikovanjem i primjenom.

Kao student na ovom studijskom programu moći ćete iskoristiti prednosti koje definitivno nema niti jedan fakultet u regionu:

 • Sudjelovati u grafičkoj pripremi i realizaciji štampe na tekstil u pogonu digitalne štampe na tekstil sa najnovijim mašinama i opremom koji se nalazi u sklopu Fakulteta,
 • Biti dio Dizajn tima studenata: grafički dizajn reklamnih letaka i vodiča, plakata i brošura za simpozije, konferencije i druga događanja potpisuju studenti grafičkog dizajna ovog Fakulteta koji su nositelji realizacije od ideje do gotovog proizvoda,
 • Biti dio Grafx tima: udruženje Grafx priprema od ideje do realizacije i izdaje studentski časopis Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta, koji izlazi već petu godinu dva puta godišnje, a tu su i pripreme stručnih časopisa Sport Science i Techno Science,
 • Imati mogućnost zaposljenja poslije fakulteta kao i mogućnost modela Studiranje uz rad na fakultetu
 • Realizirati nastavne aktivnosti u suvremeno opremljenim laboratorijima, informatičkim i drugim kabinetima,
 • Sudjelovati u vannastavnim aktivnostima: izrada prezentacija, web dizajn, grafički dizajn i multimedija, tehničko oblikovanje i prijelom, printanje i  uvezivanje u sklopu Grafičke radionice,
 • Obavljati određene dijelove praktične nastave u sklopu stručne prakse u privrednim subjektima s kojima Fakultet ima potpisan Ugovor o suradnji,
 • Svake godine sudjelovati u stručnim posjetama pojedinim štamparijama i drugim grafičkim kućama.

Kao student na Fakulteta za tehničke studije, iskusit ćete:

 • Maksimalnu posvećenost akademskog osoblja
 • Dostupnost asistenata i profesora
 • Dostupnost ljubaznog osoblja Studentske i pravne službe
 • Pristup materijalima sa predavanja online – na „DL – sistemu“
 • Studij po TOP modelu studiranja: Teorija, Obuka, Praksa
 • Mogućnost razmjene studenata
 • Mogućnost učešća na domaćim i regionalnim seminarima i konferencijama
 • Nastavni proces u savremeno opremljenim prostorijama
 • Mogućnost obavljanja stručne prakse u partnerskim firmama
 • Mogućnost ostvarivanja prava na stipendiju