Grafičko inžinjerstvo i dizajn

Nauka vezana uz grafičko inžinjerstvo i grafičku struku proučava tehničko-tehnološke i kreativne postupke vezane uz nastanak, oblikovanje, transformaciju, pohranu i ulogu grafičkih medija te prijenos slikovnih i tekstualnih informacija kroz te medije u suvremenom sustavu vizualne komunikacije. Opći tehnološki i društveni razvoj, a samim time i poslovanje u grafičkoj  struci  za rezultat imaju razvoj i povezivanje informacijskih, komunikacijskih i multimedijskih tehnologija. Tehnologija donosi nove materijale, postupke i procese nastanka i oblikovanja grafičkih medija te se oni nastavljaju razvijati i prilagođavati novim trendovima dajući novu ulogu grafičkog inženjerstva i dizajna.

Grafički smjer Fakulteta tehničkih studija je prvi Grafički fakultet u Bosni i Hercegovini i ima za zadaću osposobljavati kadrove grafičke struke, a kompletan nastavni proces realizira se u skladu s Bolonjskim sistemom studiranja. Nastavni planovi i programi su osmišljeni po ugledu na studijske programe grafičkog inžinjerstva i dizajna iz uže i šire regije, što omogućava studentima mobilnost i prohodnost shodno njihovim potrebama. Stečene diplome su priznate širom svijeta, što je Fakultet za tehničke studije učinilo vidljivim, poznatim i priznatim u akademskim sredinama i zajednicama tehničkih usmjerenja. Studij grafičkog inžinjerstva i dizajna na Fakultetu za tehničke studije nudi studentima više oblika studiranja koji su prilagođeni potrebama studenata i usklađeni sa njihovim mogućnostima.

Studij osposobljava studente za samostalan rad u dizajnu savremenih medija, grafičkih, multimedijalnih i informatičkih komunikacija, proizvodnog procesa štampe, poslova vezanih za izdavaštvo, ambalažu, grafički menadžment, industriju papira, u multimedijskim i reklamnim poslovnim okruženjima. Fakultet nudi i programe studiranja za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju koji se modeliraju za svakog studenta posebno shodno zahtjevima i interesima studenata.

Fakultet raspolaže savremenim laboratorijama za digitalnu štampu i ostale vrste štampe, radionicama za praktičan rad i moderno opremljenim kabinetima u kojima se stječu teorijska znanja. Uslovi koje se nude studentima dizajnirani su kroz TOP model studiranja prema kojem se na Fakultetu studentima pružaju Teorijska znanja, Obuka u spostvenim laboratorijama i radionicama i Praktičan rad za sticanje vlastitog iskustva.

Grafički dizajn reklamnih letaka i vodiča, plakata i brošura potpisuju studenti grafičkog dizajna ovog Fakulteta koji su nositelji realizacije od ideje do gotovog proizvoda. Grafx – studentski časopis izlazi već petu godinu dva puta godišnje,  a tu su i naučno-stručni časopisi Sport Science i Techno Science.Izradu prezentacija, web dizajn, grafički dizajn i multimediju, tehničko oblikovanje i prijelom, printanje i  uvezivanje studenti rade u sklopu radionica i redovne nastave. Određeni dijelovi praktične nastave odvijaju se u saradnji sa različitim privrednim subjektima. Fakultet je potpisnik ugovora o saradnji s grafičkim firmama iz cijele Bosne i Hercegovine u kojima studenti obavljaju praktičnu nastavu i kroz stručne posjete u prilici su da ostvare kontakte i dizajniraju vlastito poslovno okruženje. Svake godine organiziraju se stručne posjete pojedinim štamparijama i drugim grafičkim kućama.

Trajanje studija je izvedeno u skladu s Bolonjskim procesima:

  • I ciklus studija – dodiplomski studij – (6 semestara) (8 semestara) – 180 ili 240 ECTS bodova
  • II ciklus studija – diplomski/magistarski studij – 4 semestra – 120 ECTS bodova
  • II ciklus studija – diplomski/magistarski studij – 2 semestra – 60 ECTS bodova
  • III ciklus studija – doktorski studij – 6 semestara – 180 ECTS bodova

Stjecanje zvanja nakon završenog studija:

  • Nakon završenog prvog ciklusa studija u trajanju od tri ili četiri godine stječe se zvanje bachelor – inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
    Nakon završenog drugog ciklusa u trajanju od dvije ili jedne godine stječe se akademska titula i zvanje magistar / diplomirani inžinjer grafičkog inžinjerstva i dizajna
  • Nakon završenog trećeg ciklusa u trajanju od tri godine stječe se akademska titula i zvanje doktor grafičkih tehnologija.

Uslovi upisa na studij

Na dodiplomski studij grafičkog inžinjerstva i dizajna mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajuće četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te zadovoljile uslove prijemnog postupka u skladu sa odredbama konkursa za upis koji Univerzitet u Travniku objavljuje u javnim glasilima. Prijemni postupak se organizira kroz individualni informativni intervju sa kandidatima usmjeren na opće obrazovanje i sklonosti prema odabranom studijskom programu.