Građevina

Građevinski studij Fakulteta za tehničke studije ima za zadaću osposobljavati kadrove građevinske struke, a prema nastavnim planovima i programima usklađenim sa Bolonjskom deklaracijom i sukladno Zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine te drugim zakonskim aktima koji regulišu ovu djelatnost.

Građevinski studij, kada su u pitanju dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa, može se s potpunim referencama osloniti na građevinske visokoškolske obrazovne ustanove u BiH. Zbog toga je usmjeren na primjenu iskustava fakulteta iz BiH, kao i zemalja u okruženju.

S obzirom da potreba za stručnjacima građevinske struke posljednjih 15 godina dovodi do izuzetno povećanog interesa, te s obzirom na činjenicu da građevina svakim danom obuhvata sve širi segment tržišta i gradnje u cijelom svijetu, te zapošljava sve više ljudi, mnogi privredni subjekti izražavaju trajni interes za obrazovanjem visokoškolskog stepena te stim za saradnju sa visokoškolskom ustanovom koja će se baviti obrazovanjem kadrova.

U tom dijelu predviđeno je da se određeni dijelovi praktične nastave odvijaju u saradnji sa različitim subjektima sukladno od mogućnosti istih te s obzirom na mogućnost kvalitetne organizacije provedbe nastave. Mogući partneri su brojne druge slične institucije i veliki privredni sustavi, kako poduzetnički, tako i bankarski, proizvodni i administrativni.

Osim naprijed navedenih subjekata Fakultet će ostvariti kontakt i određenu saradnju i sa ostalim privrednim subjektima koji iskažu interes za saradnju kao i sa drugim institucijama sa istim namjerama. Svi kolegiji studija otvoreni su za upis i studentima s drugih visoko obrazovnih ustanova. Studenti fakulteta mogu određen broj ECTS bodova steći i na drugim visokim učilištima sukladno Pravilniku studija, dogovoru sa voditeljem studija ili smjera te sa mentorom. Ovisno o programskim sadržajima, studenti mogu slušati pojedine kolegije na nekim drugim Visokim učilištima.

Student unutar sistema ima mogućnost prezentirati do tada učinjeno, te neki semestar ili čak čitavu godinu studirati na nekom drugom visokom učilištu, položiti određene kolegije, prenjeti ECTS te nastaviti studij na matičnom fakultetu. Diplomski i postdiplomski doktorski studij na fakultetu Univerziteta u Travniku logično se nastavlja na dodiplomski studij, ali mu mogu pristupiti i studenti drugih struka sa odgovarajučim predznanjima uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita. Izbor i broj diferencijalnih ispita ovisno o programskom sadržaju i svakom pojedinom kandidatu određuje Vijeće studija.

Nositelj studija i izvođač studija je Univerzitet u Travniku – Fakultet za tehničke studije

 

Trajanje studija je izvedeno u skladu s Bolonjskim procesima:

  • I ciklus studija – dodiplomski studij – (6 semestara) (8 semestara) – 180 ili 240 ECTS bodova
  • II ciklus studija – diplomski/magistarski studij – 4 semestra – 120 ECTS bodova
  • II ciklus studija – diplomski/magistarski studij – 2 semestra – 60 ECTS bodova
  • III ciklus studija – doktorski studij – 6 semestara – 180 ECTS bodova

 

Stjecanje zvanja nakon završenog studija (studij 3+2) (studij 4+1):
• Nakon završenog prvog ciklusa studija u trajanju od tri ili četiri godine stječe se akademska titula i zvanje bachelor – inžinjer građevine
• Nakon završenog drugog ciklusa u trajanju od dvije ili jedne godine stječe se akademska titula i zvanje magistar / diplomirani inžinjer građevine.

 

Uslovi upisa na studij

Na dodiplomski studij građevine mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajuće četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te zadovoljile uslove prijemnog postupka u skladu sa odredbama konkursa za upis koji Unuverzitet u Travniku objavljuje u javnim glasilima. Prijemni postupak se organizira kroz individualni informativni intervju sa kandidatima usmjeren na opće obrazovanje i sklonosti prema odabranom studijskom programu.

Dodiplomski studij građevine osposobljava studente za samostalan rad u građevini na širokom spektru različitih poslova. Osobe koje završe dodiplomski studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti samostalno projektiranje i upravljanje kvalitetom u raznim vidovima gradnje, usluga i proizvodnje. U skladu s tim bit će osposobljeni za vođenje projekata gdje su građevinska znanja neophodna za realizaciju projekta, kao i obavljanje poslova vezanih uz gradnju, poslova vezanih za konzalting, upravljanje, menadžment, industriju itd. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da naprave analize različitih problema iz različitih domena s upotrebom adekvatnih znanja i tehnologije, da razviju sposobnost i vještinu pronalaženja i alternativnih rješenja, da ubrzaju poslovne procese, povećaju djelotvornost rada u domenu svog djelovanja.

 

Raspored ECTS kredita:
Zajednički predmeti – predmeti za prvu godinu studija 60
Obavezni smjerski predmeti 78
Izborni smjerski predmeti 32
Stručna praksa i završni rad 10
UKUPNO: 180