U proteklom periodu održani su online sastanci studenata svih godina na I i II ciklusu studija.

Na dnevnom redu bila je problematika online nastavnog procesa, realizacija rasporeda nastave i parcijalnih ispita, te uključenost studenata u vannastavne aktivnosti.

Jedan od zaključaka sastanaka je da studenti trebaju odabrati predstavnike svih godina studija na I i II ciklusu koji će formirati Vijeće studenata fakulteta. Podsjećamo studente da je rok za prijavu predstavanika do 30.12.2020. godine.  
Prijave treba poslati na: eftfts.timzavak@gmail.com

Tim za vannastave aktivnosti