U cilju pomoći studentima da situaciju u doba pandemije corona virusa koja je zahvatila cijelu planetu, podnesu na što bezbolniji način formiran je Tim za psihološku podršku studentima koji vodi magistrica pedagogije i psihologije Irmela Mujkić, viša asistentica na Edukacijskom fakultetu. U nastavku vam donosimo prvo obraćanje Tima  sa vjerom da ćemo svi zajedno iz trenutne situacije izaći jači i spremniji za nove izazove u životu. 
Ostanite kući i budite zdravo! 
 
 
 
#stayhome