Online komunikacije svakodnevno sve više dobiva na svom značaju kako u privatnom, tako i u obrazovnom i poslovnom segmentu. Aktuelna epidemiološka situacija dovela je do to toga da se veći dio naših obaveza odvija online, a da li vodimo računa o tome kako i na koji način komuniciramo u virtualnom svijetu? I zašto je to važno?
Praktične primjere i smjernice za kvalitetniju online komunikaciju možete pronaći u ”E-bonton” priručniku za ponašanje tokom online aktivnosti PRONI Centra za omladinski razvoj koji se nalazi na ovom linku