Nakon uspješno realizirane Prve studentske konferencije GeTID-S 2018, Mreža Studenata nastavlja sa aktivnostima u okviru plana “Decembar na fakultetu“.

Pogledajte šta je planirano!