Danas počela Prva konferencija diseminacije u okviru Erasmus+ projekta Inclusion

Kao što je najavljeno 10. i 11. maja odražat će se Prva konferencija diseminacije u okviru Erasmus+ projekta Inclusion. Učesnici konferencije su Univerzitet u Travniku, projektni tim, predstavnici Univerziteta u Tuzli, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, “Sarajevo susret kultura” SMOC, predstavnici konzorcija Republike Armenije, predstavnici partnera iz Austrije, Belgije I Ujedinjenog Kraljevstva, profesori I studenti sa Univerziteta te ostali stakeholderi iz BiH.

Aktivnosti prvog dana konferencije, prema organizaciji, započete su u hotelu Blanca na Vlašiću. Planirano je pet sesija u okviru kojih će biti analizirane dosadašnje aktivnosti u okviru projekta, predstavljen napredak institucionalnih planova svih učesnika, provjeren napredak u okviru aktivnosti WP2 te upotreba mjerila za provjeru toka napretka.

U kakvoj atmosefri se odvijaju aktivnosti možete pogledati u našoj galeriji…

2018-05-10T14:23:17+00:00Maj 10th, 2018|Vijesti FRONT|0 Comments